Bel voor een afspraak: 0411-685537

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Heeft u een klacht, dan kunt u die natuurlijk het beste persoonlijk bespreken met de behandelend logopediste. Ongetwijfeld zullen we het samen oplossen. Toch weet men maar nooit…..

 

Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van patiënten / cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevolgen heeft voor de patiënt / cliënt.

 

Door de beroepsvereniging voor de logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in Woerden, is een klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en ook is voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie.

 

Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, is in de praktijk een brochure beschikbaar. De klachtenregeling zelf kan op verzoek worden ingezien.

 

Door een verandering in de wetgeving spreken we vanaf dit jaar over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Met ingang van 1 januari 2017 zal er daarom een nieuwe klachtenregeling zijn waarin de volgende aspecten naar voren zullen komen:

  • Er zal een schriftelijk vastgelegde regeling zijn die het patiënten/cliënten makkelijk moet maken om een klacht in te dienen en deze op te lossen.
  • Er zal een klachtfunctionaris zijn die de klager kan adviseren en begeleiden.
  • De zorgverlener zal aangesloten zijn bij een geschillencommissie.

Op verzoek kan de nieuwe klachtenregeling vanaf 1 januari 2017 worden ingezien.

Lid van…
logo_NVLFkopie

Ons adres

Gezondheidscentrum
“De Vier Kwartieren”
Oisterwijkstraat 2
5283 CN Boxtel

Telefoonnummer: 0411-685537
Email: info@logopedieboxtel.nl
Website: www.logopedieboxtel.nl
KvK: 65896394