Bel voor een afspraak: 0411-685537

Samenwerking

Samenwerking

Wij hechten er veel waarde aan dat de zorg voor u of uw kind zo goed mogelijk ingevuld wordt. Dat houdt in dat, wanneer dat zinvol of nodig is, er contact wordt opgenomen met iedereen die zich met u of uw kind bezig houdt op therapeutisch vlak. Natuurlijk gebeurt dit alleen in overleg met u.

 

Zo is er een goede samenwerking met de huisartsen in Boxtel en omgeving, specialisten en collega logopedisten in het ziekenhuis, de jeugdartsen en wijkverpleegkundigen, (kinder)fysiotherapeuten, speltherapeuten, kindercoaches, tandartsen, maatschappelijk werk, (kinder)psychologen, orthopedagogen, scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, Kentalis, Audiologische Centra of andere onderzoeksinstellingen.

 

Sinds 1 mei 2016 is er sprake van een nauwe samenwerking met de logopediepraktijk van Carine van Aalst-Becx in Schijndel. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars specialisaties en er vindt intercollegiaal overleg plaats.

Samenwerking

 

 

Lid van…
logo_NVLFkopie

Ons adres

Gezondheidscentrum
“De Vier Kwartieren”
Oisterwijkstraat 2
5283 CN Boxtel

Telefoonnummer: 0411-685537
Email: info@logopedieboxtel.nl
Website: www.logopedieboxtel.nl
KvK: 65896394