Bel voor een afspraak: 0411-685537

Verwijzing

Verwijzing

De verwijzing naar de logopedie gaat meestal via:

  • de huisarts;
  • de jeugdarts;
  • de tandarts of orthodontist;
  • een specialist van een ziekenhuis zoals een KNO-arts, kinderarts of neuroloog.

Uw kind kan ook verwezen worden op advies van de schoollogopedist van de GGD of op advies van de leerkracht. In dat geval zult u eerst een verwijsbrief bij uw (huis)arts moeten aanvragen. Als u verwezen wordt door de schoollogopedist dan kunt u de brief die u heeft gekregen meenemen naar de (huis)arts.

Wilt u bij uw eerste bezoek aan de praktijk het volgende meenemen:

  • de verwijsbrief;
  • uw zorgverzekeringspas of de pas van uw kind;
  • een geldig legitimatiebewijs;
  • eventueel de brief van de schoollogopedist.

 

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

In principe is de praktijk Direct Toegankelijk. Dit houdt in dat er geen verwijzing van een arts, specialist of tandarts/orthodontist nodig is. De verschillende zorgverzekeraars gaan niet eensgezind om met de vergoeding van de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Dit is de reden dat wij als praktijk hebben besloten om altijd op verwijzing te werken, zodat voorkomen kan worden dat er problemen ontstaan met de vergoeding en u de rekening (gedeeltelijk) zelf zou moeten betalen.

 

Logopedie zonder verwijzing

U kunt er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen in geval er geen sprake is van een medisch probleem. Dit is bijvoorbeeld het geval als u uw uitspraak zou willen verbeteren bij meertaligheid, uw dialect zou willen verminderen of tips/adviezen zou willen voor het verbeteren van uw presentatievaardigheden.

 

logo logopedie                         DTL png

 

Lid van…
logo_NVLFkopie

Ons adres

Gezondheidscentrum
“De Vier Kwartieren”
Oisterwijkstraat 2
5283 CN Boxtel

Telefoonnummer: 0411-685537
Email: info@logopedieboxtel.nl
Website: www.logopedieboxtel.nl
KvK: 65896394